Sulinet+ Projekt bemutatása, céljai

Az NIIFI, amely jelenleg Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) háttérintézménye, küldetése a hazai felső-, és közoktatás, a közgyűjtemények, valamint a kutatói szféra korszerű informatikai/elektronikus infrastruktúrával történő kiszolgálása az 5/2011. (II.3.) Kormányrendelet értelmében, amely tevékenység mintegy 450 felsőoktatási-kutató, és, 2013. január 1-jétől 4700 közoktatási intézményi végponta, valamint 1 500 000 felhasználóra terjed ki. Az NIIFI az elsődleges adathálózati szolgáltatáson túlmenően, jelenleg videokonferencia, elosztott számítási és adattárolási infrastruktúra szolgáltatásokat, informatikai alapszolgáltatásokat, valamint bizalmi szövetséget biztosít tagintézményei számára.

A TIOP 1.1.3 és KMOP 4.6.1_E céljai a következőek:

 1. Az IKT-készségek elsajátításához szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító hálózati infrastruktúra fejlesztése, hogy az iskolai helyi infrastruktúrák nagy sávszélességen be tudjanak kapcsolódni a Sulinet rendszerébe, a közoktatási intézményeket összekötő hálózat új alapokra helyezése által. Fontos, hogy a projekt a kapcsolódás minőségi javítását legalább 5-évre fenntartható módon, a jelenlegi felsőoktatási adathálózat által nyújtott lehetőségek kiaknázásával végezze, ezáltal közelebb hozza egymáshoz a közoktatás, és a felsőoktatás informatikai apparátusát.
 2. A közösségfejlesztést, közösségi együttműködést, tartalomszolgáltatást támogató infrastruktúra integrálása a felsőoktatási infrastruktúrával, hogy a tudás alapú társadalom együttes szinergiái az alapfokú oktatástól a középfokú oktatáson át a felsőoktatásig tudjanak érvényesülni. Hasonló szolgáltatások és lehetőségek álljanak rendelkezésre a köznevelésben a közösségi együttműködésben és tartalomszolgáltatásban mint a felsőoktatásban.
 3. Illetve fontos cél az, hogy a hátrányos helyzetű régiók közoktatási intézményei is a többi régió intézményeihez hasonló eséllyel férjen hozzá az informatikai alapszolgáltatásokhoz.

Ennek megfelelően a célok megvalósításához a következő tevékenységeket végzik a projektek:

 1. Adathálózati infrastruktúra fejlesztése:
  1. Adathálózati végponti berendezések, aktív adathálózati eszközök, valamint szolgáltatói berendezések építéséhez, szolgáltatássá alakításához kapcsolódó tevékenységek.
  2. Adathálózati gerinchálózati infrastruktúra felkészítése, bővítése a megemelkedő kiszolgálási igények és a nagyobb aggregált hálózati sávszélességek kiszolgálására.
 2. Korszerű adathálózati infrastruktúra szolgáltatásainak hatékony kiaknázását elősegítő tevékenységek:
  1. Hazai kutatóhálózat és a közoktatási intézmények közötti szinergiák erősítése a szolgáltatások univerzálissá tételével (adathálózati elérés, biztonság, DNS, eduroam, eduID, együttműködési szolgáltatások, szerver tanúsítványok).
  2. Multimédia infrastruktúra mintarendszer kialakítása több közoktatási intézményben.
  3. Azonosítási és jogosultságkezelési mintarendszer (bizalmi szövetség) megvalósítása több közoktatási intézményben WiFi segítségével.

A projektek célcsoportjai között megkülönböztetjük a projekt közvetlen célcsoportját illetve a projekt közvetett célcsoportját. Míg az első csoport azokat az érdekcsoportokat fogja össze, akik elsődlegesen profitálhatnak a projekt eredményeiből, addig az utóbbi csoport egy sokkal szélesebb spektrumot lefed; magában foglalja a társadalom, így a lakosság azon szegmenseit is, akiknek az életére a projekt létrejötte hatást gyakorol.
A projekt elsődleges célcsoportja a rendszer felhasználói körét alkotó köznevelési intézmények. Ők lesznek a megújult rendszer és szolgáltatás infrastruktúra haszonélvezői. Az elosztott számítási rendszereken alapuló infrastruktúra elementáris eszközként jelenik meg a kutatásaik végzése folyamán.
A köznevelési intézmények az alábbi alcsoportokra bonthatóak:

 • általános iskola,
 • gimnázium,
 • szakközépiskola,
 • szakiskola,
 • alapfokú művészeti iskola,
 • gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
 • kollégium.

Szakmai együttműködő partnerek:

 • Ebbe a csoportba sorolhatjuk az Európai Unió 7. Tudományos és Technológiafejlesztési Keretprogramjának egyik zászlóshajó projektjének, a GÉANT harmadik fázisát (GÉANT3, GN3). A projekt fókuszpontjában a hálózati szolgáltatások fejlesztése áll.
 • Köznevelési intézmények helyi informatikai szakemberei: A köznevelési intézmények informatikusai számos feladattal találják majd szemben magukat (telepítés, konfigurálás, technikai együttműködés, user support). Az ő hozzáértésük biztosítja a sikeresen működő infrastruktúrát.
 • Informatika Tanárok Egyesülete
 • Potenciális ipari partnerek: Az ipari partnerek a fejlesztés lebonyolításában a beszerzési/beszállítói oldalról jelennek meg.

A projektek fő adatai:
A TIOP-1.1.3 projekt és KMOP-4.6.1_E projekt összefoglaló neve: sulinet+ (ejtsd: sulinet plusz)
A projektek időtartama: 2013. június 1- 2014. november 30.
A projektek tényleges indulása: 2013 szeptember és november.
A projektek tényleges zárása: 2015. december 31 és eredeti határidő.
A projektek költségvetése: TIOP-1.1.3 1.1 mdFt és KMOP-4.6.1_E 209 mFt